Aktuálne dianie

Obežník Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí
Slovenský preklad oficiálnych textov svätej omše a liturgie hodín
Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka
Dekrét Apoštolskej penitenciárie o možnosti získania úplných odpustkov v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie
Dokument, ktorým sa vyhlasuje Rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku