Aktuálne dianie

Novéna, adorácia a modlitba za rodinu
Posolstvo Svätého Otca Františka
Na tejto stránke je k dispozícii dotazník pre 14. riadne zhromaždenie biskupskej synody o rodine
Spoločné vyhlásenie predsedov Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví SR a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.
Posolstvo Svätého Otca Františka