Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka
Aktualizovaný zoznam k 27. 10. 2014
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2014
Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie o konaní II. ročníka Národného pochodu za život. Uskutoční sa v nedeľu 20. septembra 2015 v Bratislave.
V Marianke sa v dňoch 16.-17. septembra 2014 konalo 79. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska