Aktuálne dianie

Pápež František vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy
Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie.

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 80. zasadaní vydala Vyhlásenie k prenasledovaniu kresťanov
Správa z rokovania slovenských biskupov na 80. plenárnom zasadaní KBS
Pre použitie pri bohoslužbách