Aktuálne dianie

Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský udelil Imprimatur na slovenské vydanie modlitby
Dokument Kongregácie pre náuku viery
Bližšie informácie v dotazníku
Vo veku 89 rokov zomrel emeritný biskup Mons. Dominik Tóth
Mons. Stanislav Stolárik prevzal úrad diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Kánonické prevzatie diecézy a uvedenie do úradu rožňavského diecézneho biskupa sa uskutočnila na slávnosť sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.