Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2015
Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS vydala stanovisko k niektorým eitckým aspektom tzv. náhradného materstva
všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2014
Vláda SR na svojom zasadnutí schválila návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 až 2019 z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri tejto príležitosti prinášame v plnom znení reakciu Konferencie biskupov Slovenska.