Aktuálne dianie

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k referendu o ochrane rodiny
Novéna, adorácia a modlitba za rodinu
Posolstvo Svätého Otca Františka
Na tejto stránke je k dispozícii dotazník pre 14. riadne zhromaždenie biskupskej synody o rodine
Spoločné vyhlásenie predsedov Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví SR a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.