Aktuálne dianie

Posolstvo Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich
Bula pápeža Františka, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 
Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský udelil Imprimatur na slovenské vydanie modlitby
Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie o konaní II. ročníka Národného pochodu za život. Uskutoční sa v nedeľu 20. septembra 2015 v Bratislave.