Aktuálne dianie

Prinášame materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2015
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2015
Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS vydala stanovisko k niektorým eitckým aspektom tzv. náhradného materstva
všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2014