Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka k sláveniu Svetového dňa chorých 2018
Materiály na prípravu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2018
Odpoveď Subkomisie KBS pre náuku viery, na otázky veriacich ohľadom získania úplných odpustkov pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2018