Aktuálne dianie

Posolstvo Kongregácie pre klerikov vydané pri príležitosti Dňa posväcovania kňazov 2018
Slovenské liturgické texty pripravené na slávenie Spomienky Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
V priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa v dňoch 9.-11. apríla 2018 konalo 89. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. 
V plnom znení prinášame veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra v Nedeľu Zmŕtvychvstania Pána na poludnie spolu s udelením apoštolského požehnania.
Pred 25 rokmi vznikla Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Svätá stolica vo Vatikáne vyhovela žiadosti o jej erigovanie 23. marca 1993.