Aktuálne dianie

V súvislosti s novelou zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností v SR, predloženej do medzirezortného pripomienkového konania, sa na KBS obrátili médiá aj jednotliví veriaci s rozličnými otázkami a žiadosťami o stanovisko.
Posolstvo pápeža Františka k 3. svetovému dňu chodobných, ktorý sa slávi 17. novembra 2019
Na Spišskej Kapitule sa v dňoch 17.-18. júna 2019 konalo 93. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. 
Posolstvo pápeža Františka k 105. svetovému dňu migrantov a utečencov
Apoštolský list vo forme motu proprio najvyššieho veľkňaza Františka