Aktuálne dianie

Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude konať v dňoch 18.- 25. januára 2019. 
Konferencia biskupov Slovenska pripravila pre veriacich pastiersky list, ktorý sa bude čítať vo všetkých katolíckych kostoloch na Prvú adventnú nedeľu. 
Správa z 91. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa konalo v dňoch 22 - 23. novembra 2018 v Šaštíne-Strážach.
Predsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bude na ďalšie štyri roky bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. V Šaštíne - Strážach o tom rozhodli na 91. plenárnom zasadaní členovia KBS. Arcibiskup Zvolenský bol za predsedu KBS zvolený štvrtýkrát po sebe. V tajných voľbách hlasovalo 14 prítomných biskupov.
Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete