Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021. Téma: „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20)
Encyklika Fratelli Tutti Svätého Otca Františka o bratstve a sociálnom priateľstve
Slovenská katolícka charita spustila bezplatnú telefonickú linku 0800 222 250, na ktorej sa seniori alebo ľudia bez prístupu k internetu s pomocou asistentov môžu prihlásiť na očkovanie proti koronavírusu.
Odpoveď Kongregácie pre náuku viery na pochybnosť ohľadom požehnávania zväzkov osôb rovnakého pohlavia
Dokument Pápežskej akadémie pre život: Staroba – naša budúcnosť. Životné podmienky seniorov po pandémii.