Aktuálne dianie

Potom, ako pred rokom pripravila historicky prvé stretnutie tohto typu na tému chudoby, tento raz chystá verejnú diskusiu o tom, aké je miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote. Podujatie sa uskutoční 29. novembra 2017 popoludní v Bratislave.
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2018
Posolstvo Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg k sviatku Diwali 2017
V dňoch 16.-17. októbra 2017 sa na Spišskej Kapitule konalo 88. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska.
Apoštolský list motu proprio najvyššieho veľkňaza Františka Magnum principium, ktorým sa mení kánon 838 Kódexu kánonického práva