Aktuálne dianie

Pre použitie pri bohoslužbách
Posolstvo pápeža Františka k 30. svetovému dňu mládeže
Na tejto stránke je k dispozícii dotazník pre 14. riadne zhromaždenie biskupskej synody o rodine
Vláda SR schválila v stredu 18. februára Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku. Konferencia biskupov Slovenska k tomu zaujala stanovisko.

Posolstvo Svätého Otca Františka k 49. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov