Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka k 50. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2016
Apoštolský list motu proprio Svätého Otca Františka Mitis Iudex Dominus Iesus, ktorým sa reformujú kánony Kódexu kánonického práva, týkajúce sa procesu na vyhlásenie manželskej nulity 
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2016