Aktuálne dianie

Vystúpia na nej predsedovia oboch biskupských konferencií - pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a odborníci oboch krajín. Hovoriť budú o tom, čo hovorí o putovaní Biblia, o fenoméne migrácie, posilneniu kresťanskej identity ako odpoveď na migráciu a o výzvach a ohrozeniach z migrácie.
Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie roku 2017
Posolstvo pápeža Františka na tému: Komunikovať v dnešnej dobe nádej a dôveru
Vedení Duchom na misie je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania
Presne pred deväťdesiatimi rokmi sa začala písať história najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku. Celé obdobie jej fungovania poukazuje na jednu dôležitú skutočnosť, že vždy budú v našom okolí a v našej spoločnosti prítomní ľudia, ktorí budú odkázaní na našu pomoc. Úloha a poslanie Slovenskej katolíckej charity tak boli a budú aktuálne aj naďalej.