Aktuálne dianie

Plné znenie pastierskeho listu biskupov Slovenska pri príležitosti blížiacej sa slávnosti blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej
Výberové konanie na miesto odborný referent na oddelení legislatívy a európskych záležitostí
Kongregácia pre náuku viery. Texty a komentáre.
Stanovisko ku kompetencii ordinára a vojenských kaplánov ohľadom manželstva a menovania východného ženatého kňaza do úradu generálneho či biskupského vikára.
Dokument Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve