Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň chorých 2020.
Slovenský preklad posolstva Svätého Otca Františka k 53. svetovému dňu pokoja 2020
Kódex kánonického práva vyhlásený autoritou pápeža Jána Pavla II., v niektorých kánonoch zrevidovaný autoritou pápeža Benedikta XVI. a autoritou pápeža Františka
Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude prebiehať v dňoch 18.-25. januára 2020
Subkomisia pre náuku viery Teologickej komisie KBS vydala vyhlásenie o správnom používaní slova "krst"