Aktuálne dianie

Posolstvo Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg k sviatku Diwali 2017
V dňoch 16.-17. októbra 2017 sa na Spišskej Kapitule konalo 88. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska.
Apoštolský list motu proprio najvyššieho veľkňaza Františka Magnum principium, ktorým sa mení kánon 838 Kódexu kánonického práva
List biskupom pri príležitosti 70. výročia apoštolskej konštitúcie Provida Mater Ecclesia, ktorou sa právne uznávajú sekulárne inštitúty ako forma zasväteného života
Aktualizovaný zoznam Slovenských katolíckych misií vo svete