Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva 2022
Apoštolský list Svätého Otca Františka O liturgickej formácii Božieho ľudu
Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka
Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal sa ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Mons. Nicola Girasoli, informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Menovanie zároveň oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Do funkcie nastúpi po Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi. 


Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chudobných na tému: „Ježiš Kristus sa stal pre vás chudobným“ (porov. 2 Kor 8, 9)