Aktuálne dianie

Materiály na prípravu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2018
Odpoveď Subkomisie KBS pre náuku viery, na otázky veriacich ohľadom získania úplných odpustkov pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva
Konferencia biskupov Slovenska pripravila pre veriacich pastiersky list, ktorý sa bude čítať vo všetkých katolíckych kostoloch na Prvú adventnú nedeľu. Je zameraný na tému katolícka identita.
Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, spoločne sa duchovne  pripraviť na slávenie Vianoc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky.