Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2017
Dokument Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pre biskupov
Modlitba zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Nitra 2017
Apoštolská nunciatúra dnes poskytla Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska informáciu o menovaní Mons. Milana Lacha, SJ za apoštolského administrátora sede vacante eparchie Parma pre Ruténov v USA.