Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka na tému: Misionárska Cirkev, svedkyňa milosrdenstva
Vyhlásenie Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska
Konferencia biskupov Slovenska rozhodla o doplnení partikulárneho kalendára slovenských rímskokatolíckych diecéz, ktoré vchádza do platnosti od 1. júna 2016.
Syntéza apoštolskej postsynodálnej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetvému dňu modlitieb za duchovné povolania