Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka na 25. svetový deň chorých (11. február 2017)
V dňoch 18.-25. januára sa bude konať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 2017 - storočnica fatimských zjavení
Rada KBS pre rodinu na svojej internetovej stránke zverejnila prednášky, ktoré odzneli na pastoračnej konferencii Posolstvo Amoris laetitia a pastoračné perspektívy na Slovensku 12. novembra v Kňazskom seminári v Badíne.
Posolstvo pápeža Františka k 50. svetovému dňu pokoja 2017