Aktuálne dianie

Prvou adventnou nedeľou (v tomto roku 29. decembra) sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša.
Posolstvo predsedov biskupských konferencií Európskej únie európskym inštitúciám a členským štátom
Apoštolský list Svätého Otca Františka pri príležitosti 1600. výročia smrti sv. Hieronyma
Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2021
"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.