Aktuálne dianie

Apoštolský list motu proprio najvyššieho veľkňaza Františka Magnum principium, ktorým sa mení kánon 838 Kódexu kánonického práva
List biskupom pri príležitosti 70. výročia apoštolskej konštitúcie Provida Mater Ecclesia, ktorou sa právne uznávajú sekulárne inštitúty ako forma zasväteného života
Aktualizovaný zoznam Slovenských katolíckych misií vo svete
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti blahorečenia dona Titusa Zemana v Bratislave
Posolstvo pápeža Františka k 1. svetovému dňu chudobných, ktorý sa bude sláviť 19. novembra 2017