Aktuálne dianie

Slovenskí biskupi sa v dňoch 14. a 15. októbra 2019 stretli na Donovaloch na 94. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska.
Apoštolský list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho Slova
Slovenský preklad posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2019
Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva 2019
Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove