Aktuálne dianie

Výzva na etiku v oblasti umelej inteligencie
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom Vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce alebo farnosti. Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal usmernenia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch. 
Dekrét o omši v čase pandémie
Dekrét o pridaní osobitného úmyslu do Slávnostnej modlitby veriacich pri slávení utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok len v roku 2020
Posolstvo Svätého Otca Františka z príležitosti 57. svetového dňa modlitieb za duchovné povolania