Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka k 52. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov
Posolstvo pápeža Františka na 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania
Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie 2018
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu pokoja 2018
Odpoveď Subkomisie KBS pre náuku viery, na otázky veriacich ohľadom získania úplných odpustkov pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva