Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v katolíckych kostoloch na Slovensku číta v 24. nedeľu v cezročnom období, 17. septembra 2023.
Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním dp. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.
Svätý Otec František v posolstve na Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo vyzýva k zmene srdca, životného štýlu a verejnej politiky, aby sme vytvorili spravodlivejší a udržateľnejší svet. Prinášame jeho preklad.
Apoštolský list „Motu proprio“ pápeža Františka ktorým sa modifikujú kánony 295 – 296 týkajúce sa osobných prelatúr
Vzhľadom na početné otázky kňazov i veriacich vo veci prezentácie knihy, na ktorú mnohí dostali pozvanie, vydáva Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska toto upozornenie.