Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Dekrét k udeleniu úplných odpustkov pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa slávi 24. júla 2022
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chudobných na tému: „Ježiš Kristus sa stal pre vás chudobným“ (porov. 2 Kor 8, 9)
Predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udelil cirkevné schválenie slovenského prekladu modlitby na druhý Svetový deň starých rodičov, ktorý bude 24. júla 2022. 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila výzvu na podporu ukrajinských utečencov žijúcich na Slovensku. Určených je na to približne 500 000 eur, výzva sa týka podpory charitatívnych projektov a projektov začlenenia utečencov do spoločnosti.
Posolstvo pápeža Františka k svetovému dňu misií 2022 na tému: „Budete mi svedkami“ (Sk 1, 8)