Aktuálne dianie

Dekrét o omši v čase pandémie
Dekrét o pridaní osobitného úmyslu do Slávnostnej modlitby veriacich pri slávení utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok len v roku 2020
Posolstvo Svätého Otca Františka z príležitosti 57. svetového dňa modlitieb za duchovné povolania
Nóta k vydanému dokumentu Covid-19 II
Dekrét v čase Covid-19 II o slávení Veľkej noci