Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie roku 2017
Posolstvo pápeža Františka na tému: Komunikovať v dnešnej dobe nádej a dôveru
Vedení Duchom na misie je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania
Presne pred deväťdesiatimi rokmi sa začala písať história najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku. Celé obdobie jej fungovania poukazuje na jednu dôležitú skutočnosť, že vždy budú v našom okolí a v našej spoločnosti prítomní ľudia, ktorí budú odkázaní na našu pomoc. Úloha a poslanie Slovenskej katolíckej charity tak boli a budú aktuálne aj naďalej.
Posolstvo pápeža Františka na 25. svetový deň chorých (11. február 2017)