Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka na 4. svetový deň chudobných
Zborník prednášok odbornej konferencie s názvom Aktuálne otázky ľudskej mravnosti
Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František.
 Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“
Slovenskí biskupi vydali vyhlásenie k voľnej nedeli. Prinášame ho v plnom znení.