Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vypisuje súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním. Ide o podporu masmediálnych projektov a projekty súvisiace s masmédiami. Ide o každoročnú súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evanjelizačným zameraním.
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva 2022
Apoštolský list Svätého Otca Františka O liturgickej formácii Božieho ľudu
Posynodálna apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chudobných na tému: „Ježiš Kristus sa stal pre vás chudobným“ (porov. 2 Kor 8, 9)