Aktuálne dianie

Slovenský preklad postsynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka mladým a celému Božiemu ľudu
Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň chorých 2020.
Slovenský preklad posolstva Svätého Otca Františka k 53. svetovému dňu pokoja 2020
Kódex kánonického práva vyhlásený autoritou pápeža Jána Pavla II., v niektorých kánonoch zrevidovaný autoritou pápeža Benedikta XVI. a autoritou pápeža Františka
Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude prebiehať v dňoch 18.-25. januára 2020