Aktuálne dianie

Úvahy o etickom rozlišovaní ohľadom niektorých stránok ekonomicko-finančného systému
Posolstvo Svätého Otca Františka na pôstne obdobie 2019
Posolstvo Svätého Otca Františka na 53. svetový deň spoločenkých komunikačných prostriedkov
Apoštolská konštitúcia pápeža Františka Veritatis gaudium o univerzitách a cirkevných fakultách
Posolstvo Svätého Otca Františka k 52. svetovému dňu pokoja 2019