Aktuálne dianie

Slovenský preklad posolstva pápeža Františka na 27. svetový deň chorých
Posolstvo Svätého Otca Františka k 52. svetovému dňu pokoja 2019
Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude konať v dňoch 18.- 25. januára 2019. 
Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete
Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže na tému „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30)