Aktuálne dianie

Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a spišský biskup Mons. Štefan Sečka zverejnili stanovisko k otázke politického angažovania klerikov.
Apoštolský list vo forme motu proprio Svätého Otca Františka, ktorým sa ustanovuje slávenie Nedele Božieho Slova
Slovenský preklad posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2019
Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva 2019
Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove