Aktuálne dianie

Názor na kompetenciu ordinára a vojenských kaplánov ohľadom manželstva a menovania východného ženatého kňaza do úradu generálneho či biskupského vikára.
Dokument Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve
V dňoch 3. - 4. júla 2018 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre konalo 90. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. Prinášame tlačovú správu z priebehu zasadania.
"Manželstvo jedného muža a jednej ženy vždy bude najvhodnejším prostredím pre výchovu detí. Predkladanie iných foriem spolužitia ako rovnocenných alternatív je pomýlené a falošné. Nepodporuje sa tým spravodlivosť, ale neporiadok", píše sa v stanovisku biskupov Slovenska ku kauze Coman.
Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže na tému „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30)