Aktuálne dianie

Apoštolský list motu proprio Traditionis custodes o používaní rímskej liturgie spred reformy v roku 1970
V rámci príprav návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku (12.-15. septembra 2021) zverejnila Konferencia biskupov Slovenska oficiálnu webovú stránku, prostredníctvom ktorej bude poskytovať informácie k apoštolskej ceste. Stránka už v tejto chvíli prináša program návštevy, logo a motto, kontaktné informácie. Bude na nej postupne publikovaná duchovná príprava, podmienky účasti, akreditácia pre novinárov a ďalšie podrobnosti k návšteve. 
Tlačové stredisko Svätej stolice dnes na poludnie zverejnilo program Apoštolskej cesty Svätého Otca Františka na Slovensko, 12.-15. septembra 2021.
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k očakávanej návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku
Posolstvo Svätého Otca Františka na 5. svetový deň chudobných