Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo k 61. svetovemu dnu modlitieb za duchovné povolania 2024
Inštrukcia o hudobnej zložke svätých omší za účastí detí a mládeže
Posolstvo Svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu detí 2024
Členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa stretli v pondelok a utorok 4. a 5. februára 2024 v Kláštore Bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku. Na 107. plenárnom zasadnutí KBS bolo prítomných 17 biskupov.
Posolstvo Svätého Otca Františka k sláveniu 98. svetového dňa misií, ktorý bude Katolícka cirkev sláviť 20. októbra 2024.