Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva 2019
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k Národnému pochodu za život 2019
Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove
List Svätého Otca Františka kňazom pri príležitosti 160. výročia smrti svätého Arského farára
Nóta Apoštolskej penitenciárie o význame vnútorného fóra a neporušiteľnosti spovedného tajomstva