Aktuálne dianie

Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove
List Svätého Otca Františka kňazom pri príležitosti 160. výročia smrti svätého Arského farára
Nóta Apoštolskej penitenciárie o význame vnútorného fóra a neporušiteľnosti spovedného tajomstva
V súvislosti s novelou zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností v SR, predloženej do medzirezortného pripomienkového konania, sa na KBS obrátili médiá aj jednotliví veriaci s rozličnými otázkami a žiadosťami o stanovisko.
Posolstvo pápeža Františka k 3. svetovému dňu chodobných, ktorý sa slávi 17. novembra 2019