Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Dekrét určujúci vek a vlastnosti laikov pre ustanovenie za lektora a akolytu
Posolstvo Svätého Otca Františka k 109. svetovému dňu migrantov a utečencov
Apoštolský list pápeža Jána XXIII., publikovaný 11. mája 1963 pri príležitosti tisícstého výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Posolstvo Svätého Otca Františka na 60. svetový deň modlitieb za duchovné povolania