Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2020
Od stredy bude v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradí šachovnicové sedenie. Vyplýva to z uvoľnovania opatrení proti šíreniu koronavírusu. Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
Posolstvo Svätého Otca Františka k 106. svetovému dňu migrantov a utečencov
Dekrét o zaradení slávenia sv. Faustíny Kowalskej, panny, do Všeobecného rímskeho kalendára
Slovenský preklad dokumentu Kongregácie pre klerikov