Aktuálne dianie

Vláda Slovenskej republiky schválila Covid automat, ktorý okrem iného upravuje spôsob slávenia svätých omší a obradov, vzhľadom na stupeň pandemickej situácie na Slovensku. Covid automat je záväzný od 8. februára 2021.
Posolstvo Svätého Otca Františka k 55. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov
O modifikácii kánonu 230 § 1 Kódexu kánonického práva, ktorá sa týka prístupu žien k ustanoveným službám lektorátu a akolytátu.
Vyhlásenie k 100. výročiu vysviacky prvých troch slovenských katolíckych biskupov a k 70. výročiu vykonštruovaného procesu s tromi slovenskými katolíckymi biskupmi
Dokument vatikánskej Komisie COVID-19 v spolupráci s Pápežskou akadémiou pre život