Aktuálne dianie

O modifikácii kánonu 230 § 1 Kódexu kánonického práva, ktorá sa týka prístupu žien k ustanoveným službám lektorátu a akolytátu.
Vyhlásenie k 100. výročiu vysviacky prvých troch slovenských katolíckych biskupov a k 70. výročiu vykonštruovaného procesu s tromi slovenskými katolíckymi biskupmi
Dokument Medzinárodnej teologickej komsie
Dokument vatikánskej Komisie COVID-19 v spolupráci s Pápežskou akadémiou pre život 
pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi