Aktuálne dianie

Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, ktorej predsedom je Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, vydala vyjadrenie k Stanovisku občianskeho združenia Lekárnici za život, ktoré sa týka problematiky očkovania proti ochoreniu COVID-19.
Slovenskí biskupi sa na začiatok občianskeho roka 2021 prihovárajú veriacim pastierskym listom.
Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19
Preklad posolstva pápeža Františka na 54. svetový deň pokoja
Udeľuje sa dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom v rámci slávenia 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.