Aktuálne dianie

Svätý Otec František vymenoval za apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Giacoma Giuda Ottonella, doterajšieho apoštolského nuncia v Ekvádore.

Summit o obchodovaní s orgánmi a transplantačnej turistike
Posolstvo pápeža Františka k 32. svetovému dňu mládeže
Plénum KBS na 86. plenárnom zasadaní pripravilo vyhlásenie k demografickej situácii na Slovensku

Na 86. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch sa v dňoch 6. a 7. marca 2017 zišli všetci diecézni a pomocní biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku