Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Peter Rusnák

bratislavský eparchiálny biskup

 
 
 

Narodený: 6. septembra 1950 v Humennom
 
Vyštudoval Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave (1982 – 1987)
 
Kňazská vysviacka: 14. júna 1987 v Prešove (biskup Slavomír Miklovš)
 
1987 – 1988 správca farnosti Kapišová
1988 – 1990 správca farnosti Prešov
1990 – 1993 špirituál kňazského seminára v Prešove
1990 – 2003 odborný asistent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity
1993 –1994 správca farnosti Vranov nad Topľou a vranovského okresný dekan 
1994 – 1995 tajomník biskupského úradu v Prešove, ceremoniár
1995 – 1998 biskupsky vikár, riaditeľ biskupského úradu v Prešove
1998 – 2001 správca farnosti Petrová
2001 – 2003 správca farnosti Bardejov
2003 – 2008 farár Bratislava a bratislavský protopresbyter
 
Menovaný za biskupa: 30. januára 2008 
 
Biskupská vysviacka: 16. februára 2008 v Prešove
 
9. marca 2008 – uvedený v Bratislave do úradu prvého bratislavského eparchiálneho biskupa

25. apríla 2022 – 27. janára 2024 – apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie