Slovenské cirkevné provincie
Biskupstvo Banská Bystrica


Vznik: 13.3.1776

História biskupstva

Patrón diecézy: sv. František Xaverský

Katedrála: Chrám sv. Františka Xaverského

Adresa:
Námestie SNP 19
975 90 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/412 57 26
Fax: +421/48/412 46 38
E-mail: riaditel.bb@rcc.sk
Web: http://www.bbdieceza.sk
 
Teologický inštitút a kňazský semiár:
Banská 28
976 32 Badín
Tel.: +421/48/418 26 02
Fax: +421/48/418 22 08
E-mail: sr@ksbb.uniba.sk
 
Diecézny biskup: Mons. Marián Chovanec