Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
J. E. Mons. Ján Orosch


trnavský arcibiskup


   


 
Mons. Ján Orosch sa narodil v Bratislave 28. mája 1953.
 
6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený za kňaza. Od roku 1976 bol kaplánom v Komárne.
V rokoch 1978 - 1982 pôsobil ako farský administrátor v Bušinciach.
V rokoch 1982 - 1983 bol farským administrátorom v Okoči.
V rokoch 1983 - 1984 pôsobil ako farský administrátor v Hodruši - Hámroch.
Od roku 1984 až do roku 1990 pôsobil vo Vyškovciach nad Ipľom.
Farárom v Nových Zámkoch sa stal v roku 1990.
Ďalej ako farár pôsobil v rokoch 1991 - 1992 v Bratislave - Prievoze.
Od 1992 do 1993 pôsobil v Bratislave - Čuňove.
V rokoch 1993 - 1999 bol dekanom - farským administrátorom v Štúrove
a od 1999 do 2004 bol dekanom - farárom v Štúrove. 
 
2. apríla 2004  bol menovaný za titulárneho biskupa seminského a 2. mája 2004 v Trnave prijal biskupskú vysviacku a stal sa pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
 
13. mája 2004 bol menovaný za generálneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
 
2. júla 2012 bol Mons. Ján Orosch menovaný za apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy.
 
11. júla 2013 bol menovaný za trnavského arcibiskupa.