Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Masmédiá: Hovorcovia biskupských úradov a reholí
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Bratislavská arcidiecéza
Arcibiskupský úrad
Špitálska 7
Bratislava
mobil: +421 909 250 555
e-mail: hovorca@abuba.sk
hovorca: Radovan Pavlík
web: www.abuba.sk

Trnavská arcidiecéza
Arcibiskupský úrad
Hollého 10
917 66 TRNAVA
mobil: +421 910 842 205
e-mail: hovorca@abu.sk
hovorca: Dušan Kolenčík
web: www.abu.sk

Nitrianska diecéza
Biskupský úrad
P.O.Box 46A
950 50 NITRA
mobil: +421 917 350 404
e-mail: hovorca.nr@rcc.sk
hovorca: Tibor Ujlacký
web: www.biskupstvo-nitra.sk

Žilinská diecéza
Biskupský úrad
Jána Kalinčiaka 1
P.O.Box B-46
011 36 Źilina 1
mobil: +421 918 242 118
e-mail: hovorca@dcza.sk
hovorca: Zdeno Pupík
web: www.dcza.sk

Banskobystrická diecéza
Biskupský úrad
Námestie SNP 19
975 90 Banská Bystrica
e-mail: sekretar.bb@rcc.sk
web: www.bbdieceza.sk

Košická arcidiecéza
Arcibiskupský úrad
mobil: +421 907 916 677
fabian.jaroslav@abuke.sk
hovorca: Jaroslav Fabian
web: ke-arcidieceza.sk

Spišská diecéza
Biskupský úrad
Spišská Kapitula 9
053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE
tel.: +421 910 265 159
e-mail: kancelar@kapitula.sk
hovorca: Patrik Taraj
web: kapitula.sk

Rožňavská diecéza
Rožňavská diecéza
Biskupský úrad
Námestie baníkov 20
048 01 ROŽŇAVA
email: kancelaria@burv.sk
web: burv.sk

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Košická eparchia
Biskupský úrad
Dominikánske nám. 2/A
040 01 KOŠICE
tel: 055/727 1911
e-mail: mraz.martin@grkatke.sk
hovorca: Martin Mráz
web: grkatke.sk

Prešovská archieparchia
Arcibiskupský úrad
Hlavná 1, P.O.Box 135
080 01 PREŠOV
tel.: +421 51 75 62 609
fax: +421 51 75 62 625
mobil: +421 904 738 591
e-mai: hovorca@greckokat.sk
hovorca: Michal Pavlišinovič
web: grkatpo.sk

Bratislavská eparchia
Ul. 29. augusta 7
811 08 Bratislava
mobil: +421 911 755 577
e-mail: sgabor@grkatba.sk
hovorca: Stanislav Gábor
web: grkatba.sk

ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SR

Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 BRATISLAVA
hovorca: František Bartek
mobil - +421 944 514 490
e-mail: hovorca@ordinariat.sk
web: ordinariat.sk