Masmédiá

Hovorcovia biskupských úradov a reholí

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Bratislavská arcidiecéza
Arcibiskupský úrad
Špitálska 7
Bratislava

Trnavská arcidiecéza
Arcibiskupský úrad
Hollého 10
917 66 TRNAVA
tel: 033/ 59 12 111
mobil: 0910 842 205
e-mail: hovorca@abu.sk
web: www.abu.sk
hovorca: Dušan Kolenčík
Nitrianska diecéza
Biskupský úrad
P.O.Box 46A
950 50 NITRA
tel: 0917 350 404
e-mail: hovorca.nr@rcc.sk
hovorca: ThDr. Miroslav Lyko, PhD.
Žilinská diecéza
Biskupský úrad
Jána Kalinčiaka 1
P.O.Box B-46
011 36 Źilina 1
mobil: 0918 242 118
e-mail: hovorca@dcza.sk
web: www.dcza.sk
hovorca: ThLic. Zdeno Pupík PhD.
Banskobystrická diecéza
Biskupský úrad
Námestie SNP 19
975 90 Banská Bystrica
e-mail: sekretar.bb@rcc.sk

Košická arcidiecéza
Masmediálne stredisko
Timonova 4
040 01 KOŠICE
mobil: 0907 916 677
e-mail:fabian@rimkat.sk
hovorca: Ing. Jaroslav Fabian


Spišská diecéza
Biskupský úrad
Spišská Kapitula 9
053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE
tel.: 053/450 2022 2011
e-mail: kancelar@kapitula.sk
hovorca: Peter Majcher, kancelár - riaditeľ biskupského úradu


Rožňavská diecéza
Biskupský úrad
Námestie baníkov 20
048 01 ROŹŇAVA
tel: 058/ 788 1137, 732 3121
mobil: 0948 945 595
e-mail: sopko@burv.sk
hovorca: Marek Sopko


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Košická eparchia
Biskupský úrad
Dominikánske nám. 2/A
040 01 KOŠICE
tel: 055/727 1911
e-mail: mraz.martin@grkatke.sk
hovorca: HELic. Mgr. Martin Mráz
Prešovská arcieparchia
Arcibiskupský úrad
Hlavná 1, P.O.Box 135
080 01 PREŠOV
tel: 051/ 756 2628, 773 4622
mobil: 0911 512 021
e-mail: lubomir.petrik@greckokat.sk
ThDr. Ľubomír Petrík
riaditeľ kancelárie BÚ

Bratislavská eparchia
Ul. 29. augusta 7
811 08 Bratislava
mobil: 0911 755 577
e-mail: eparchia@grkatba.sk, stanogabor@gmail.com
Bc. Mgr. Stanislav Gábor
 

ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV SR

 
Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 BRATISLAVA

Mgr. Gabriel Benka - Rybár
hovorca
mobil - +421 904 878 909
e-mail: hovorca@ordinariat.sk