Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Týždenníky a časopiy - cirkevnoprávneTRIBUNÁL
Vydáva Cirkevný súd Spišskej diecézy
Informácie a články z kánonického a konfesného práva.
Vychádza 2-krát za rok.
Spišská Kapitula 13
053 04  Spišské Podhradie
tel./fax:053/4194177
e-mail: tribunal@kapitula.sk
web: http://tribunal.kapitula.sk
 
PRÁVNICKÉ ROZHOVORY
Vydáva Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku
Odborné príspevky na právnické a cirkevnoprávne témy.
Vychádza 2-krát za rok.
Námestie Andreja Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok
  
IUS ET IUSTITIA
Vydáva Slovenská spoločnosť kánonického práva.
Acta Symposii Iuris Canonici.
Vychádza raz za dva roky (doteraz vyšlo 12 zväzkov)
Spišská Kapitula 13
053 04  Spišské Podhradie
tel./fax: 053/4194177
e-mail: tribunal@kapitula.sk