Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Týždenníky a časopisy - informačné


KATOLÍCKE NOVINY
Vydáva Spolok svätého Vojtecha
Týždenník pre náboženské a spoločenské otázky.
Matúšova 22,
815 21 Bratislava
http://www.katolickenoviny.sk

SLOVO
Vydáva Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a nezisková organizácia Petra
Oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi - dvojtýždenník
Hlavná 3,
080 01, Prešov
email: redakcia@casopisslovo.sk
http://casopisslovo.sk

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Informačný občasník o činnosti a službách SKCH a jej zložkách,
určený pre zamestnancov, dobrovoľníkov a podporovateľov
charitatívneho diela na Slovensku.
Kapitulská 18,
814 15 Bratislava

REMÉNY
Vydáva Spolok Glória, Senec.
Katolícky týždenník v maďarskom jazyku.
Źiacka 4
821 06 Bratislava
e-mail: remeny@remeny.sk

SLOVO ZO SRDCA
Vydáva Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) v spolupráci s katolíckym združením Slovo zo srdca a neziskovou organizáciou PRE LUMEN.
Vychádza ako mesačník
PRE LUMEN, n.o. - Slovo zo srdca
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/ 471 08 10
e-mail: lumen@lumen.sk