Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Týždenníky a časopisy - ostatné

 

 

NOVÁ ZVESŤ
Vydáva Združenie Jas, Zvolen.
Formačný časopis pre členov a priaznivcov Obnovy v Duchu Svätom na Slovensku.
Vychádza 6-krát za rok.
J. C. Hronského 17,
960 01 Zvolen

GAUDIUM
Informačný dvojmesačník pre nepočujúcich.
Skuteckého 4,
974 01 Banská Bystrica
 

POKOJ A DOBRO
Vydáva Rímskokatolícky farský úrad
Farský časopis farnosti Markušovce.
Vychádza 6-krát za rok.
Michalská 52
053 21  Markušovce
e-mail: hodnicka@pokojadobro.sk
web: www.pokojadobro.sk


CESTA
Periodicita: mesačník
Vydáva: Gréckokatolícka diecézna charita, Hlavná 2,   080 01 Prešov
Obsah: časopis sa na svojich stránkach venuje bezdomovectvu, závislostiam, zdravému spôsobu života. Snaží sa poukázať na dôstojnosť človeka v každej chvíli jeho života, i v tej najťažšej a to populárno – odborno – evanjelizačným štýlom.
Šéfredaktor: Mgr. Denisa Považanová
Redakcia časopisu Cesta
Pod Táborom 33/A,  
080 01 Prešov;
web: www.mesacnikcesta.sk
email: mesacnik.cesta@gmail.com, mesacnik.cesta@gkcharita-po.sk
tel: 051 758 11 38