Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Týždenníky a časopisy - mládež a rodina

 
REBRÍK
Vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 
Katolícky časopis pre deti od 6 do 10 rokov pomáha deťom v ich duchovnom raste.
Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Rebrík sleduje liturgický rok a obsahuje rubriku podporujúcu prípravu detí na prvé sväté prijímanie. Časopis je možné využívať pri katechizácii a pastorácii vo farnostiach, v škole na hodinách náboženskej výchovy, matematiky, slovenského jazyka, angličtiny a prvouky. 
 
Vychádza 10-krát v školskom roku.eRko – Rebrík

Miletičova 7
821 08  Bratislava2
 
tel. 02/20 44 52 53
fax: 02/20 44 52 50
mobil: 0915 780923 
e-mail: rebrik@erko.sk

http://www.rebrik.sk

FAMÍLIA
kultúrno-spoločenský magazín pre rodiny
Vydáva Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR)
Adresa: Francisciho 3, 811 08 Bratislava
Tel./fax: 02/444 618 96
Redakčné pracovisko: Dlhá 24, 900 55 Lozorno
Tel.: 02/ 659 686 42; 0911 756 026
e-mail: familiared@tatramedial.sk
web: http://familia.doxor.sk

DON BOSCO DNES
Vydáva Vydavateľstvo Don Bosco
Dvojmesačník pre priaznivcov a dobrodincov saleziánskej rodiny. Obsahuje aj prílohu Mariánske zvony.
Miletičova 7,
821 08 Bratislava 2
e-mail: dbd@donbosco.sk
http://www.donbosco.sk

MIRIAM
Časopis pre ženu hľadajúcu Boha
Ako môžem žiť svoj vzťah s Bohom vo všednom dni?
Ako môžem byť šťastná ako žena?
Čo ma robí krásnou?
Vydáva občianske združenie Slovo pre ženy.
Vychádza 4x  ročne.
0907 160 854
e-mail: miriam@miriam.sk
http://www.miriam.sk