Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Týždenníky a časopisy - seminárske a rehoľné
XAVER
časopis seminaristov pre Banskobystrickú diecézu, vychádza 4-krát za rok.
Kňazský seminár sv. F. Xaverského,
Banská 28,
976 32 Badín
e-mail: ksfx@stonline.sk

ADSUM
časopis bratislavských seminaristov, vytvára spojivo s veriacimi v diecéze, vychádza 3-krát za rok.
Kapitulská 26,
814 58 Bratislava
http://www.adsum.sk

GORAZD
časopis nitrianskych bohoslovcov o ľuďoch a udalostiach v kňazskom seminári, prípadne v jeho tesnej blízkosti. Vychádza 3-krát za rok.
Kňazský seminár sv. Gorazda,
Samova 14,
950 50 Nitra
http://www.ksnr.sk/gorazd

BRÁZDA
časopis seminaristov na Spišskej Kapitule, vychádza 4-krát za rok
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka,
Spišská Kapitula 12,
053 04 Spišské Podhradie

LISTY Z NOVICIÁTU SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ
časopis dáva priestor pre tvorivú činnosť novicov, informuje o ich živote, napomáha lepšiemu porozumeniu zasväteného života. Vychádza 4-krát za rok.
Nám. A. Hlinku 56/1,
034 01 Ružomberok

BLAHOVISTNIK
Gréckokatolícky slovensko-rusínsky mesačník baziliánov na Slovensku
Vydáva Monastier sv. Bazila Veľkého
Vajanského 31
080 01 Prešov

BOROMEO
časopis košických bohoslovcov
vychádza 2x ročne
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Hlavná 91
042 03 Košice 1
tel. 055 – 6836 111
e-mail: boromeo@atlas.sk