Aktuálne dianie

Subkomisia pre náuku viery Teologickej komisie KBS vydala vyhlásenie o správnom používaní slova "krst"
Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím
Apoštolský list pápeža Františka Admirabile signum o o význame a dôležitosti Betlehemských jaslí
Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove