Aktuálne dianie

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru
Posolstvo pápeža Františka k 52. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov
Posolstvo pápeža Františka na 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania
Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie 2018
Odpoveď Subkomisie KBS pre náuku viery, na otázky veriacich ohľadom získania úplných odpustkov pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva