Aktuálne dianie

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike bol pripravený súbor opatrení, ktoré je potrebné zachovávať v cirkevných spoločenstvách pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach, v závislosti na tom, do ktorej kategórie dané cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. "Semafor" s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov
Stanovisko hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru k snahám otvoriť diskusiu o hľadaní iného modelu financovania cirkvi.
Ľudské spoločenstvo v dobe pandémie: predčasné zamyslenia o znovuzrodení života
Konferencia biskupov Slovenska vydala Dekrét o úprave Loretánskych litánií v slovenskom jazyku
Posolstvo Svätého Otca Františka na 4. svetový deň chudobných