Aktuálne dianie

Rada KBS pre rodinu na svojej internetovej stránke zverejnila prednášky, ktoré odzneli na pastoračnej konferencii Posolstvo Amoris laetitia a pastoračné perspektívy na Slovensku 12. novembra v Kňazskom seminári v Badíne.
Posolstvo pápeža Františka k 50. svetovému dňu pokoja 2017
"Istanbulský dohovor v predkladanej podobe môže vyústiť do porušovania práv rodičov na výchovu detí i do porušovania náboženskej slobody," píše vo vyhlásení predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
Apoštolský list Svätého Otca Františka na záver mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva
List biskupom Katolíckej cirkvi o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi