Aktuálne dianie

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľudom v núdzi v regióne Blízkeho východu. Na dôležitosť našej pomoci prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorí v týchto krajinách trpia, poukazuje nedávna návšteva pápeža Františka v Iraku i 10. výročie začiatku prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu v Sýrii, ktoré si v týchto dňoch pripomíname.
Odpoveď Kongregácie pre náuku viery na pochybnosť ohľadom požehnávania zväzkov osôb rovnakého pohlavia
Dokument Pápežskej akadémie pre život: Staroba – naša budúcnosť. Životné podmienky seniorov po pandémii. 
Posolstvo Svätého Otca Františka k 55. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov
O modifikácii kánonu 230 § 1 Kódexu kánonického práva, ktorá sa týka prístupu žien k ustanoveným službám lektorátu a akolytátu.