Aktuálne dianie

Slovenský preklad posolstva Svätého Otca Františka k 53. svetovému dňu pokoja 2020
Kódex kánonického práva vyhlásený autoritou pápeža Jána Pavla II., v niektorých kánonoch zrevidovaný autoritou pápeža Benedikta XVI. a autoritou pápeža Františka
Subkomisia pre náuku viery Teologickej komisie KBS vydala vyhlásenie o správnom používaní slova "krst"
Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím