Aktuálne dianie

Konferencia biskupov Slovenska vydala Dekrét o úprave Loretánskych litánií v slovenskom jazyku
Posolstvo Svätého Otca Františka na 4. svetový deň chudobných
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2020
Posolstvo Svätého Otca Františka k 106. svetovému dňu migrantov a utečencov