Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka na tému: Komunikovať v dnešnej dobe nádej a dôveru
Vedení Duchom na misie je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania
Posolstvo pápeža Františka na 25. svetový deň chorých (11. február 2017)