Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka k sláveniu 107. svetového dňa migrantov a utečencov
Dikastérium zhrnulo niekoľko návrhov ako využiť a podporiť túto vzácnu príležitosť na stretnutie a evanjelizáciu mládeže v diecézach a eparchiách celého sveta. Prinášame slovenský preklad dokumentu.
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021. Téma: „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20)
pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi
Udeľuje sa dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa, vyhláseného pápežom Františkom v rámci slávenia 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.