Aktuálne dianie

Alexandra Thompson, Sophia Kuby
Posolstvo Svätého Otca Františka na 56. svetový deň modlitieb za duchovné povolania: Odvaha riskovať pre Boha.