Aktuálne dianie

pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi
Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, ktorej predsedom je Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, vydala vyjadrenie k Stanovisku občianskeho združenia Lekárnici za život, ktoré sa týka problematiky očkovania proti ochoreniu COVID-19.
Slovenskí biskupi sa na začiatok občianskeho roka 2021 prihovárajú veriacim pastierskym listom.
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
Nóta o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19