Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka na 7. svetový deň chudobných, 19. novembra 2023
Posolstvo Svätého Otca Františka na 97. svetový deň misií
Subkomisia pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydala stanovisko k problému reexportu liekov zo Slovenska. Podporili ho Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) a Ekumenická rada cirkví.