Aktuálne dianie

Apoštolský list motu proprio najvyššieho veľkňaza Františka Magnum principium, ktorým sa mení kánon 838 Kódexu kánonického práva