Aktuálne dianie

Posolstvo pápeža Františka k 50. svetovému dňu pokoja 2017
"Istanbulský dohovor v predkladanej podobe môže vyústiť do porušovania práv rodičov na výchovu detí i do porušovania náboženskej slobody," píše vo vyhlásení predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
List biskupom Katolíckej cirkvi o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi