Aktuálne dianie

Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Jej hlavná časť sa konala poslednú septembrovú nedeľu vo všetkých kostoloch. 
Príhovory Svätého Otca Františka, ktoré predniesol počas návštevy Slovenska