Aktuálne dianie

Kongregácia pre náuku viery. Texty a komentáre.
Dokument Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve
Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže na tému „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30)