Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Deklarácia o spolupráci pri organizovaní Národného pochodu za život 2024 v Košiciach
Posolstvo Svätého Otca Františka k sláveniu 98. svetového dňa misií, ktorý bude Katolícka cirkev sláviť 20. októbra 2024.
Vyhlásenie Fiducia supplicans o pastoračnom význame požehnania