Aktuálne dianie

Výberové konanie na miesto odborný referent na oddelení legislatívy a európskych záležitostí
Kongregácia pre náuku viery. Texty a komentáre.
Stanovisko ku kompetencii ordinára a vojenských kaplánov ohľadom manželstva a menovania východného ženatého kňaza do úradu generálneho či biskupského vikára.
Dokument Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve
V dňoch 3. - 4. júla 2018 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre konalo 90. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. Prinášame tlačovú správu z priebehu zasadania.