Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka na 4. svetový deň starých rodičov a seniorov
Bula Svätého Otca Františka o vyhlásení riadneho jubilea roku 2025
Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k Jubilejnému roku 2025. Na odkaze www.jubileum2025.sk nájdu záujemcovia základné informácie k Jubileu 2025.
Deklarácia o spolupráci pri organizovaní Národného pochodu za život 2024 v Košiciach
Inštrukcia o hudobnej zložke svätých omší za účastí detí a mládeže