Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Aktuálne dianie

Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov
Posolstvo Svätého Otca Františka na 59. svetový deň modlitieb za duchovné povolania: Povolaní budovať ľudskú rodinu
Pastoračná príručka k príprave na 10. svetové stretnutie rodín v partikulárnych cirkvách
Podnety na zamyslenie pre synodálnu cestu s rodinami
Konferencia biskupov Slovenska podporí projekty z oblasti masmédií za viac ako 200 tisíc eur. Peniaze pochádzajú z výnosu zbierky na katolícke médiá, ktorá sa koná každý rok počas 7. veľkonočnej nedele v katolíckych farnostiach na celom Slovensku.