Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Apoštolská nunciatúra
 
Veľvyslanectvo Svätej stolice v Slovenskej republike
 
 
 
 
Nekrasovova 17
811 04 Bratislava
Slovakia
tel: +421 2 547 93 528 
e-mail: nunziatura@nunziatura.sk