Apoštolská nunciatúra
 

Veľvyslanectvo Svätej stolice v Slovenskej republike

Nekrasovova 17
811 04 Bratislava
Slovakia
tel: +421 2 547 93 528 
e-mail: nunziatura@nunziatura.sk