Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

J. E. Mons. Cyril Vasiľ SJ

košický eparchiálny arcibiskup
 

 

                   


P. Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Pochádza z rodiny gréckokatolíckeho kňaza a  jeho starší brat Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom – protopresbyterom. Svoju mladosť prežíval v obci Nižný Čaj a neskôr Zdoba, kde bol jeho otec duchovným správcom farnosti. Gymnázium vyštudoval v Košiciach na Kováčskej ulici 28, kde aj úspešne maturoval. Po maturite počúvol volanie Ježiša Krista k duchovnému stavu. Teologické štúdiá absolvoval na CMBF v Bratislave v rokoch 1982-87. Na fakulte sa ešte výraznejšie prejavili jeho osobné dary a schopnosti. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 v Prešove rukopoložením križevackého vladyku Slavomíra Miklovša, keďže v tom čase Gréckokatolícka cirkev vlastného biskupa nemala.

V auguste 1987 so súhlasom vtedajšieho prešovského ordinára Jána Hirku odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. Stal sa z neho erudovaný kanonista so širokým rozhľadom v právnych normách východných katolíckych cirkví. V roku 1997 na Pápežskej Gregorovej univerzite získal diplom z cirkevnej jurisprudencie. V tom istom roku sa habilitoval na Teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci.

V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského inštitútu. Súčasne P. Cyril Vasiľ SJ  pôsobí ako konzultor Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu presťahovalcov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty. Úspešne sa realizoval aj v pedagogickej činnosti. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Aspoň čiastkové vymenovanie jeho vedeckej produkcie presahuje možnosti tohto medailónu. Je autorom početných kníh a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej histórie, spirituálnej teológie atď. V neposlednom rade spolupracuje so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, kde pravidelne znejú jeho zamyslenia na aktuálne témy cirkevného života a východného obradu.

Biskupskú vysviacku prijal 14. júna 2009 v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore vkladaním rúk emeritného biskupa z Križevca Slavomíra Miklovša. Svätý Otec Benedikt XVI., ho zároveň povýšil do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi.
         
Biskupské heslo
Biskupské heslo vladyku Cyrila tvorí výzva Parati semper (Stále pripravený), zobratá z Prvého Petrovho listu a preverená skautskou skúsenosťou. Biskupský erb má v hornej modrej polovici štítu zlaté slnko ako symbol príslušnosti k Spoločnosti Ježišovej. V jeho strede sa nachádza červený byzantský kríž a v rohoch modrého poľa znaky IC XC NI KA. Dolnú polovicu tvorí bielo-čierna skautská vlajka s troma ľaliami ako spomienkou na rodné mesto Košice.

2009 - sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

20. 1. 2020 - apoštolský administrátor Košickej eparchie Sede plena

24. 6. 2021 - košický eparchiálny arcibiskup