J. E. Mons. Vladimír Filo

rožňavský emeritný biskup


          


Narodený 15. januára 1940 v obci Gáň

1957-1962 štúdium na RK CMBF v Bratislave
1968-1970 štúdium na Gregoriánskej univerzite v Ríme, licenciát z filozofie

Kňazská vysviacka: 25. júla 1962

1962-1963 kaplán Senec
1963-1965 základná vojenská služba
1965-1966 kaplán Trnava, kostol Sv. Mikuláša
1966-1968 ceremoniár biskupského úradu Trnava
1970-1974 kaplán Kolárovo
1974-1976 kaplán Nové Zámky
1976-1990 správca farnosti Veľký Cetín
17. marec 1990, vyvolený za titulárneho biskupa Tukkského v Maurentánii.

Biskupská vysviacka: 16. apríla 1990, v katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave

1990-1990 tajomník BKS, Bratislava
1990-1991 rektor Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
1990-1998 prednášajúci cirkevné právo, RK CMBF UK Bratislava
1992 súdny vikár Trnava
23.11.2002 menovaný za biskupa koadjútora pre rožňavskú diecézu
27.12.2008 menovaný za rožňavského diecézneho biskupa
21. 3. 2015 menovaný za apoštolského administrátora rožňavskej diecézy
16. 5. 2015 emeritný biskup

Zomrel dňa 18. augusta 2015