Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Dekrét

Konferencia biskupov Slovenska po dôkladnom zvážení a prerokovaní počas 78. plenárneho zasadania v dňoch 17. - 18. júna 2014 v Donovaloch rozhodla o doplnení partikulárneho kalendára slovenských rímskokatolíckych diecéz, o čom vydala dekrét č. K - 527/2014-1 zo dňa 1. augusta 2014. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí navrhované úpravy kalendára potvrdila dekrétom zo dňa 5. novembra 2015, pod číslom 557/14.
 
Do partikulárneho kalendára slovenských diecéz sa týmto pridávajú nasledovné slávenia v stupni ľubovoľná spomienka:
 
4. mája, sv. Floriána, mučeníka
30. júla, bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice 
18. augusta, sv. Heleny
5. októbra, sv. Faustíny Kowalskej, panny 
16. októbra, sv. Gála, kňaza 
25. októbra, sv. Maura, biskupa 
4. decembra, sv. Barbory, panny a mučenice 
 
Pri sláveniach týchto ľubovoľných spomienok, pokiaľ nie sú k dispozícii oficiálne schválené vlastné texty, je treba použiť liturgické texty z príslušných spoločných častí. 
Schválené úpravy vstupujú záväzne do platnosti od 1. júna 2016. 
 
Mons. Stanislav Zvolenský
predseda KBS 


Mons. Marián Chovanec
generálny sekretár KBS